Hip School Style

Basisscholen, Amersfoort

In 2012 zijn wij gevraagd door Stichting Meerkring (openbaar basisonderwijs Amersfoort) om de uitstraling van OBS De Gondelier te verbeteren. Uitgangspunt hierbij was het representeren van het karakter van het openbaar onderwijs en het daltononderwijs van de school. In nauwe samenwerking hebben we hier een mooi resultaat behaald.


In vervolg hierop zijn we gevraagd om voor 14 scholen van Meerkring een concept te maken, om het karakter van de scholen te vertalen in hun gebouwen, met als overkoepelende identiteit die van het openbaar onderwijs. Daarbinnen hebben de scholen verschillende onderwijstypen en identiteiten, zoals Dalton-, Jenaplan- en Montessori-onderwijs, circuitonderwijs, ‘school in de wereld’, kunst- en cultuurschool, Leonardo en tweetalig onderwijs. Bij de scholen in achterstandswijken ligt de nadruk op de basisvakken. De gebouwen variëren in maat, leeftijd, kwaliteit en ligging.

opdrachtgever:
Stichting Meerkring, Amersfoort

locatie:
Amersfoort

start & oplevering:
2012-2015

projectstatus:
Opgeleverd

in samenwerking met:
Leeuwendaal Advies

team:
Chantal Beltman, Annemarijn Haarink, Claire de Zoete, Suzanne Ellis, Annegien van Dijk

We zijn in gesprek gegaan met de teams van de scholen, omdat zij de specialisten zijn in hun eigen onderwijs. Zij vertelden ons hoe een ideaal gebouw voor hun onderwijs er uitziet en hoe het huidige gebouw hun belemmert. Wij lieten mogelijkheden zien door het bespreken van herkenbare schoolgebouwen, zoals de gebouwen van Reggio Emilia. Het resultaat van deze sessies combineerden we met de specifieke kwaliteiten van de bestaande gebouwen tot passende concepten.

Voor de helft van de scholen was dit de basis voor een ontwerp om het interieur en exterieur van de gebouwen aan te passen, voor de andere hebben we wat kleine, maar effectieve ingrepen vormgegeven.